Grunder i sociala medier

Lediga platser

Ja

Kursavgift

37,50 €

Kom med och lär dig grunderna i sociala medier. Kursen består av ett introduktionstillfälle och fyra verkstäder som var för sig behandlar en medieplattform. De plattformar som behandlas är Facebook, Instagram, Linked In, Twitter. Verkstäderna byggs upp enligt deltagarnas behov. Alla verkstäder startar med en introduktion av den medieplattform som behandlas just den gången.

Efter introduktionstillfället kan deltagarna välja vilka verkstäder de vill delta i.

 

Kursens delar:

1. Introduktion av kursen och medieplattformarna

2. Facebook

3. Instagram

4. Linked In

5. Twitter

Lediga platser

Ja

Kursavgift

37,50 €

Kursspråk

Svenska

Tidpunkt

05.09.2022 - 31.12.2022

Plats