Anmälningar

 

Anmälningar till vattenträning tas emot från och med 16.8.2023 kl. 9.00.

Anmälningar till alla kurser tas emot från och med 21.8.2023 kl. 9.00 om inget annat näms i kursbeskrivningen. 

Anmälningar görs via vår webbsida, då du har skapat en egen profil (användarkonto).

Du kan även anmäla dig per telefon på följande telefonnummer: 040-146 0260, 040-146 0262. I samband med anmälningen bör du uppge dina personuppgifter, adress och ditt mobiltelefonnummer.

Det är inte möjligt att anmäla sig via epost eller textmeddelande.

OBS! Personbeteckningen bör anges för att säkerställa kursdeltagarens identitet, bl.a. vid faktureringen. Ditt mobiltelefonnummer behöver vi för att kunna informera per textmeddelande om bl.a annulleringar och övriga kursförändringar!

Anmäl dig i tid – annars kanske kursen inte startar. Du kan anmäla dig till vårens kurser redan på hösten! 

 

ANMÄL DITT BARN

Det är inte möjligt att skapa en profil till en underårig, men du kan koppla ditt barn till ditt konto. Skapa en egen profil, logga in och sedan är det bara att välja Min familj till vänster. Välj sedan "Lägg till en familjemedlem".

 

Dataskydd

Medborgarinstitutets personregister