Anmälningar

 

Anmälningarna till vattenträning tas emot från och med 14.8.2024 kl. 9.00.

Anmälningar till alla kurser tas emot från och med 19.8.2024 kl. 9.00 om inget annat näms i kursbeskrivningen. 

Anmälningar görs lättast via vår hemsida, efter att du skapat en egen profil (användarkonto).

Du kan även anmäla dig per telefon: 040-146 0260, 040-146 0262. I samband med anmälningen bör du uppge dina personuppgifter, adress och ditt mobiltelefonnummer.

OBS! Personbeteckningen bör anges för att säkerställa kursdeltagarens identitet, bl.a. vid faktureringen. Ditt mobiltelefonnummer behöver för att informera om bl.a. annulleringar och övriga kursförändringar.

Det är inte möjligt att anmäla sig via epost, textmeddelande eller telefonsvararen.

Anmäl dig i tid – kurserna fylls i regel i anmälningsordning och kurserna kräver minimiantal deltagare för att de kan starta. Anmälningarna är öppna hela läsåret och du kan anmäla dig till vårens kurser redan på hösten! 

 

ANMÄL DITT BARN

Det är inte möjligt att skapa en profil till en underårig, men du kan koppla ditt barn till ditt konto. Skapa en egen profil, logga in och sedan är det bara att välja Min familj till vänster. Välj sedan "Lägg till en familjemedlem".

 

Dataskydd

Medborgarinstitutets personregister