Annullering

Långkurser (minst 10h) måste annulleras senast 6 dagar efter kursstarten, därefter faktureras avgiften i sin helhet.


Kortkurser (1-10 h eller veckoslutskurser) måste annulleras senast 5 vardagar före kursstarten, därefter faktureras avgiften i sin helhet.


Om det till kursen hör materialavgifter och du annullerar din kursplats för sent, kan du bli tvungen att betala materialavgiften.


Annulleringen kan göras via webben (”Mina kurser”) eller direkt till kansliet (telefon), inte till kursens lärare.


Att inte delta i en kurs man anmält sig till, eller att lämna en kursavgift obetald räknas inte som en annullering. En oannullerad plats faktureras alltid i sin helhet.


Om en lärare insjuknar och ingen vikarie går att få meddelar kansliet deltagarna, i första hand per sms, om att lektionen är inhiberad. Institutet garanterar inte att en inhiberad lektion ersätts med ett nytt kurstillfälle.