Kursstart

Du får bekanta dig med en kurs 1 gång, efter det faktureras avgiften. Om du inte vill fortsätta på kursen efter att du har bekantat dig, skall du anmäla detta till kansliet så fort som möjligt.

För att en kurs skall starta krävs det att minimiantalet deltagare uppfylls senast 5 dagar före kursens startdatum.

Vi påminner inte separat om att kursen startar. MBI kontaktar dig endast om kursen inhiberas, datum eller klockslag ändras, läraren blir sjuk eller om du får plats på en kurs från en kölista.