Kursstart

Du får bekanta dig med en kurs 1 gång, efter det faktureras avgiften.

Om du inte vill fortsätta på kursen efter att du har bekantat dig, skall du anmäla detta senast 6 dagar efter kursstart till kansliet.

För att en kurs skall starta krävs det att minimiantalet deltagare uppfylls senast 5 dagar före kursens startdatum.