Avbryta

Om du avbryter ditt deltagande i en kurs och hälften av kursgångerna är kvar, betalar du endast halva kursavgiften. Observera att du inte själv kan avbryta en kurs via våra hemsidor, utan du måste kontakta kansliet.


Om medborgarinstitutet avbryter en kurs faktureras ett specialpris.