Avgifter

KURSAVGIFT
Kursavgiften finns angiven vid respektive kurs i studieprogrammet. Samma kursavgift gäller oberoende när du kommer med i kursen. Avgiften återbetalas inte om kursdeltagaren själv avbryter kursen. Deltagaren står själv för studie- och arbetsmaterial.
 

Barn och unga
Barn och unga (andra stadiets studerande)  som deltar i kurser betalar halva kursavgiften. Detta gäller inte kurser som är speciellt riktade till barn och unga.

 

Studerande vid en andra stadiets läroinrättning

En studerande som studerar vid en andra stadiets läroinrättning, får studera på Hangö medborgarinstitut avgiftsfritt om studierna leder till godkända prestationer i den egna läroinrättningen. Det är alltid den studerandes egen läroinrättning som avgör om studierna godkänns som prestationer.

 

Arbetslösa
Arbetslösa har rätt till halverad kursavgift. Intyg bör uppvisas till kansliet. Om avvikelser meddelas i kurstexten.

 

Pensionärer

Pensionärer har rätt till 10 % rabatt från kurspriset. Om avvikelser meddelas i kurstexten.

 

Studiesedlar

Medborgarinstitut har av Utbildningsstyrelsen beviljats understöd i form av studiesedlar. Studiesedlar kan anhållas av: invandrare, arbetslösa, seniorer och pensionärer, de med låg grundutbildning och personer med inlärningssvårigheter.

Intyg över pension, arbetslöshet, utbildning etc. skall företes kansliet före man kan beviljas en studiesedel.

En sedel / sökande (så länge understödet räcker).

 

OBS! Pga Corona-läget godkänner vi i år att intyg över arbetslöshet sänds via e-post och att pensionärer meddelar per telefon begärda uppgifter. Understödet kan sökas fr.o.m. 16.8.

 

MATERIALKOSTNADER
Materialkostnaderna ingår aldrig i kurspriset utan betalas skilt till läraren. Om avvikelser meddelas i kurstexten.

FÖRSÄKRINGAR
Kursdeltagare som deltar i slöjdkurser skall ha en egen olycksfallsförsäkring.

KURSINTYG
På begäran kan en kursdeltagare, som regelbundet följt med undervisningen, få ett kursintyg.

För en kopia faktureras en avgift på 10 €.