Avgifter

KURSAVGIFT
Vid anmälan förbinder du dig att betala kursavgiften, som nämns vid respektive kurs. Avgiften faktureras i regel efter kursens slut. Avgiften återbetalas inte om kursdeltagaren själv avbryter kursen. Deltagaren står själv för studie- och arbetsmaterial.
 

Barn och unga
Barn och unga (andra stadiets studerande) betalar halva kursavgiften. Detta gäller dock inte kurser som är speciellt riktade till barn och unga.

 

Studerande vid en andra stadiets läroinrättning

En studerande som studerar vid en andra stadiets läroinrättning, får studera på avgiftsfritt om studierna leder till godkända prestationer i den egna läroinrättningen. Det är alltid den studerandes egen läroinrättning som avgör om studierna godkänns som prestationer.

 

Arbetslösa
Arbetslösa har rätt till halverad kursavgift. Intyg bör uppvisas till kansliet. Avvikelser meddelas i kurstexten.

 

Pensionärer

Pensionärer har rätt till 10 % rabatt från kurspriset. Avvikelser meddelas i kurstexten.

 

Studiesedlar

Medborgarinstitut har av Utbildningsstyrelsen beviljats understöd i form av studiesedlar. Studiesedlar kan anhållas av invandrare, arbetslösa, seniorer och pensionärer, de med låg grundutbildning och personer med inlärningssvårigheter.

Intyg över pension, arbetslöshet, utbildning etc. skall uppvisas i kansliet innan man kan beviljas en studiesedel.

En sedel / sökande / läsår kan anhållas (så länge understödet räcker).

 

Epassi / Smartum: med Epassi och Smartum kan du betala  motions- och kulturkurser, men inte t.ex. matlagningskurser eller språkkurser. När du anmäler dig via våra hemsidor, så välj Epassi eller Smartum vid 'rabatter'. Om rabatten inte nämns, så är den inte tillåten på just den kursen. Om du anmäler dig via telefon, nämn att du vill betala kursavgiften med Epassi eller Smartum. Betala kursavgiften först då kursen har startat, men senast innan den slutar. Om kursen är fakturerad går det inte att betala med Epassi eller Smartum längre. Inbetalda avgifter betalas inte tillbaka. Kontakta kansliet för mera information om betalning med Epassi och Smartum. 

 

MATERIALKOSTNADER
Materialkostnaderna ingår inte i kurspriset, utan bekostas själv. Avvikelser meddelas i kurstexten.

FÖRSÄKRINGAR
Kursdeltagare som deltar i slöjdkurser skall ha en egen olycksfallsförsäkring.

KURSINTYG
På begäran kan en kursdeltagare, som regelbundet följt med undervisningen, få ett kursintyg.

För en kopia faktureras en avgift på 10 €.