Lektioner och lov

Lektionstiderna är de som uppges i studieprogrammet. Avvikelser och ändringar i kurstiderna under kursens gång kan uppkomma, men dessa meddelar läraren om.

Medborgarinstitutets kurser har lov då skolorna har lov, dvs. höstlov 17 - 23.10 2024, sportlov vecka 8. Vissa kvällar före långledigt har vi inte heller kurs, detta meddelas skilt.

Kurser som inte hålls i skolutrymmen kan undantagsvis pågå under skollov. Allt detta kan du kontrollera med läraren eller kansliet.